CON ĐƯỜNG DGO

Con đường tích cóp trí tuệ đầu tư và sự thịnh vượng trọn đời, đi đến TỰ DO TÀI CHÍNH 

Tự do tài chính là Trạng thái Bình an về Tiền bạc để bạn có đủ phương tiện để sống một cuộc sống có ý nghĩa một cách thong dong và được học hỏi trải nghiệm để hoàn thiện mình mỗi ngày. 

Hotline 1900 54 54 09

VÌ SAO NÊN CHỌN CON ĐƯỜNG DGO

Đầu tư là kỹ năng sống thiết yếu và bạn có thể tích cóp điều kiện tài chính - điều kiện đầu tư và trí tuệ đầu tư và bắt đầu tự chủ xây dựng nếp sống đầu tư của chính bạn.

CON ĐƯỜNG DGO SỞ HỮU 3 YẾU TỐ QUAN TRỌNG

WISDOM
Trí tuệ đầu tư

LIFESTYLE
Nếp đầu tư

PARTNER
Bạn đồng hành

THAM GIA NGAY

Hiểu thêm về lý do 3 yếu tố trên trở nên quan trọng trong Khóa học Nhập môn đầu tư DGO Life - Khóa học đầu tư miễn phí 100% đã thu hút hàng nghìn người tham gia 

BẮT ĐẦU CON ĐƯỜNG DGO
bằng LA BÀN TƯ DUY ĐẦU TƯ

Nhận diện sức khoẻ tài chính của bản thân nhằm lựa chọn định hướng đầu tư phù hợp

KIỂM TRA SỨC KHỎE TÀI CHÍNH NGAY

Xác định Điều kiện bản thân

http://thenounproject.comThe Noun ProjectIcon TemplateRemindersStrokesTry to keep strokes at 4pxMinimum stroke weight is 2pxFor thicker strokes use even numbers: 6px, 8px etc.Remember to expand strokes before saving as an SVG SizeCannot be wider or taller than 100px (artboard size)Scale your icon to fill as much of the artboard as possibleUngroupIf your design has more than one shape, make sure to ungroupSave asSave as .SVG and make sure “Use Artboards” is checked100px.SVG

La bàn
tư duy
đầu tư

Xác định Điều kiện rủi ro

Xác định Vùng tâm lý

Xác định Điều kiện cơ hội

CHẶNG ĐƯỜNG ĐẦU TƯ DGO

GIA TĂNG THỊNH VƯỢNG 
(DACTIVE)

ONBOARDING DGO
(DGO LIFE/DACADEMY/DCAREBY)

TÍCH GÓP ĐỀU ĐẶN
(DLIFE/DSIP) 

THÁP TÀI SẢN DGO

AN TÂM ĐẦU TƯ

DWEALTH
Đầu tư chủ động

DSIP
Đầu tư tích sản

DLIFE
Đầu tư hưu trí

SỨC KHOẺ TÀI CHÍNH

Thiết lập con đường DGO 

Nhập môn đầu tư DGO Life 

Khám sức khoẻ tài chính 

Lập kế hoạch tài chính theo  Tháp tài sản 

Đầu tư tích luỹ vào DLIFE 

Lựa chọn người đồng hành 

THÁP TÀI SẢN DGO

DLIFE - ĐẦU TƯ HƯU TRÍ

MỞ TÀI KHOẢN ĐẦU TƯ NGAY

Đầu tư bảo toàn - An tâm tài chính 

QUẢN LÝ TIỀN

TÍCH SẢN HƯU TRÍ 

BẢO HIỂM

 • Hỗ trợ lãi suất 
 • Trái phiếu DN (DBOND/VBOND)
 • Quỹ đầu tư trái phiếu VNDBF
 • Tích sản hưu trí: tài sản được phân bổ vào Quỹ đầu tư cổ phiếu và Quỹ đầu tư trái phiếu 
 • Bảo hiểm Nhân thọ
 • Bảo hiểm Phi nhân thọ 

TĂNG TRƯỞNG CHUNG
CỦA TTCK

TĂNG TRƯỞNG CỦA DANH MỤC
THEO MỤC TIÊU

TĂNG TRƯỞNG RIÊNG
CỦA MỘT DOANH NGHIỆP 

 • VNDAF SIP - Quỹ mở cổ phiếu, đầu tư theo sự tăng trưởng của nền kinh tế và các doanh nghiệp hàng đầu
 • ETF (VN100) - Quỹ chỉ số - đầu tư theo sự tăng trưởng của chỉ số thị trường
 • VNVALUE Đầu tư giá trị - Danh mục cổ phiếu giá trị có mức độ tăng trưởng thu nhập ổn định và bền vững
 • Single Stock Saving - Đầu tư tích sản cổ phiếu đơn lẻ của một doanh nghiệp
 • Tích sản hưu trí: tài sản được phân bổ vào Quỹ đầu tư cổ phiếu và Quỹ đầu tư trái phiếu 
 • Hỗ trợ lãi suất 
 • Trái phiếu DN (DBOND/VBOND)
 • Quỹ đầu tư trái phiếu VNDBF
 • Bảo hiểm Nhân thọ
 • Bảo hiểm Phi nhân thọ 

QUẢN LÝ TIỀN

BẢO HIỂM

TÍCH SẢN HƯU TRÍ 

DWEALTH - ĐẦU TƯ CHỦ ĐỘNG

Thiết lập Tự do tài chính 

DSTOCK 
Đầu tư cổ phiếu

DTRADE 
Giao dịch chứng khoán 

DHOMES

 • DSTOCKPICK - Cổ phiếu khuyến nghị 
 • DPORTFOLIO - Đầu tư theo danh mục chiến lược 
 • Giao dịch chứng khoán nhà nghề 
 • Margin 
 • Phái sinh
 • Chứng quyền 

DWEALTH - ĐẦU TƯ CHỦ ĐỘNG

Thiết lập Tự do tài chính

DHOMES

 • Giao dịch chứng khoán nhà nghề 
 • Margin 
 • Phái sinh
 • Chứng quyền 

DTRADE 
Giao dịch chứng khoán

 • DSTOCKPICK - Cổ phiếu khuyến nghị
 • DPORTFOLIO - Đầu tư theo danh mục chiến lược 

DSTOCK 
Đầu tư cổ phiếu

DSIP - ĐẦU TƯ TÍCH SẢN

Đầu tư tích sản - Tiết kiệm đầu tư định kỳ

 • VNDAF SIP - Quỹ mở cổ phiếu, đầu tư theo sự tăng trưởng của nền kinh tế và các doanh nghiệp hàng đầu
 • ETF (VN100) - Quỹ chỉ số - đầu tư theo sự tăng trưởng của chỉ số thị trường

TĂNG TRƯỞNG CHUNG CỦA TTCK

 • Single Stock Saving - Đầu tư tích sản cổ phiếu đơn lẻ của một doanh nghiệp

TĂNG TRƯỞNG RIÊNG CỦA 1 DN

 • VNVALUE Đầu tư giá trị - Danh mục cổ phiếu giá trị có mức độ tăng trưởng thu nhập ổn định và bền vững

TĂNG TRƯỞNG CỦA DANH MỤC THEO MỤC TIÊU

NGƯỜI BẠN ĐỒNG HÀNH CÙNG DGO

Dù bạn đang ở bất kỳ giai đoạn nào, luôn có Người bạn đồng hành cùng bạn trên trọn hành trình đầu tư, nhằm giúp bạn từng bước đạt được mục tiêu và hiệu quả đầu tư

MỞ TÀI KHOẢN ĐẦU TƯ NGAY

NỀN TẢNG KIẾN THỨC
TIỆN ÍCH GIAO DỊCH

NỀN TẢNG KIẾN THỨC - TIỆN ÍCH GIAO DỊCH

Học mọi lúc mọi nơi trên mọi phương tiện, VNDIRECT tự hào mang đến cho Khách hàng đa dạng nền tảng kiến thức đầu tư, phù hợp với nhu cầu và mong muốn của mọi nhà đầu tư 

Kênh kiến thức
phong phú

Các khóa học thực chiến kết hợp giữa lý thuyết và thực hành thực tế, giúp bạn trau dồi kỹ năng đầu tư

/vndirect-dcall

/vndirect

/vndirect1

Kênh kiến thức phong phú

Đa dạng về format, dễ dàng cập nhật kiến thức và thông tin bất cứ nơi đâu

Trải nghiệm đầu tư khác biệt 

Dễ dàng trải nghiệm đầu tư với những sản phẩm đầu tư thông minh và linh hoạt, bắt đầu chỉ từ 100.000 đồng

Trang thônng tin cổ phiếu chuyên sâu và cập nhật liên tục 

Bảng giá giao dịch Đa kênh - Đa tài sản 

Cộng đồng nhà đầu tư - nơi chia sẻ các thông tin cập nhật và giá trị về thị trường đầu tư

BẠN VẪN CÒN LO LẮNG?

Chỉ 30s để lại thông tin, VNDIRECT
tư vấn ngay và hoàn toàn miễn phí

Cảm ơn bạn đã để lại thông tin,
chúng tôi sẽ liên hệ tư vấn ngay!

TÌM HIỂU THÊM

THAM GIA NGAY