Tổng đài tư vấn
1900 545409

HÃY CÙNG VNDIRECT THIẾT LẬP
 LA BÀN SỨC KHỎE ĐẦU TƯ VÀ BẢO AN THỊNH VƯỢNG
TỪ NGÀY HÔM NAY!

SỰ NGHIỆP ĐẦU TƯ TRÊN ĐƯỜNG ĐỜI

THƯỚC ĐO GIÁ TRỊ

Bảng cân đối tài sản
Hiệu quả đầu tư

- Trải nghiệm đầu tư
- Nhu cầu thực sự
- Năng lực đầu tư
- Sức khỏe đầu tư
- Quan hệ cộng đồng đầu tư
- Văn hóa đầu tư
- Lý tưởng đời người

KHÓ KHĂN

LỢI ÍCH

- Không nhận thức rằng đầu tư là kỹ năng sống thiết yếu
- Nạn nhân của Thừa/Thiếu thông tin về cơ hội đầu tư
- Không biết lựa chọn người đồng hành phù hợp để hỗ trợ

- Tầm nhìn về đầu tư và
 con đường
- Được trải nghiệm để BIẾT ĐỦ và lựa chọn phù hợp
- Phương pháp học tập và đầu tư để có thể tự chủ kiến tạo sức khỏe và bảo an thịnh vượng

Sức khỏe Đầu tư
Tháp năng lực hành động

MỐI QUAN HỆ - NETWORK

TRÍ TUỆ - WISDOM

Tài chính vững vàng là nền tảng quan trọng để vun đắp hạnh phúc bền lâu, nhưng nếu tài chính không ổn định sẽ là nguyên nhân khiến cuộc sống gặp nhiều khó khăn và bất trắc. Vì vậy, Nhà đầu tư cần phải nhận ra sự nghiệp đầu tư của mình để có tầm nhìn đầu tư và phương pháp đầu tư nhằm giúp tự chủ trong quá trình kiến tạo sức khỏe tài chính và bảo an thịnh vượng.

NHỮNG NGUYÊN NHÂN DẪN ĐẾN THẤT BẠI TRONG ĐẦU TƯ

THẤT BẠI

Không xem trọng đầu tư là một kỹ năng sống thiết yếu.

Không hiểu biết các kênh đầu tư tài chính đa dạng.    

Không lựa chọn môi trường phù hợp để thiết lập thói quen và nếp kỷ luật đầu tư.

Không tiếp cận với
đầu tư
như một hành trình mà muốn tìm kiếm cơ hội kiếm tiền nhanh.

Không kiên nhẫn tích lũy kinh nghiệm và kiến thức để hoàn thiện sức khỏe đầu tư.

Tập trung vào mục đích kiếm tiền mà không phải là Sự thịnh vượng bền vững.

Không nhận diện Điều kiện đầu tư của bản thân.

Đã đầu tư thì chắc hẳn sẽ có thành công hoặc thất bại. Nhưng nguyên nhân dẫn đến thành công hay thất bại thì không phải ai cũng biết. Vậy thì các Nhà đầu tư đã biết những nguyên nhân nào dẫn đến thất bại trong đầu tư để không phạm phải sai lầm?

LA BÀN TƯ DUY 

Nếu đã biết được các nguyên nhân dẫn đến thất bại trong đầu tư thì ngay từ bây giờ, Nhà đầu tư hãy thiết lập La bàn tư duy đầu tư cho bản thân mình để kiện toàn sức khỏe tài chính cá nhân.

Đầu tư có thể thất bại Bất an là điều luôn hiện diện trong bất cứ quyết định đầu tư.

Chưa thấy nên mới bị Thất bại, thiếu hiểu biết nên Sợ hãi và ham muốn quá nhiều so với điều kiện của bản thân.

Khách hàng cần xem lại đích đến của hành trình đầu tư, không chỉ là cơ hội kiếm tiền ngắn hạn mà là mục đích cuối cùng cần phải đạt được là tự do tài chính.

Là một hành trình giúp Khách hàng kiến tạo được sức khỏe tài chính và sự Thịnh vượng bền vững bằng cách bạn từng bước tích lũy sự HIỂU biết qua quá trình ĐỒNG HÀNH trên chặng đường đầu tư với thị trường và tìm thấy La bàn DGO PHÙ HỢP với mình để đạt được tự do tài chính.

BẤT AN

ĐÍCH ĐẾN
TỰ DO 
TÀI CHÍNH

VÔ MINH

CON ĐƯỜNG
DGO

Nhà đầu tư có thể tham gia khóa học DGO LIFE - SÁNG THỨ 7 HÀNG TUẦN tại VNDIRECT để được đào tạo về tư duy đầu tư tài chính hiệu quả.

ĐĂNG KÝ THAM GIA MIỄN PHÍ

CHẶNG ĐƯỜNG ĐẦU TƯ DGO

Đầu tư tài chính là một hành trình mà bạn phải bắt đầu từ những bước chân, và VNDIRECT đã thiết kế chặng đường đầu tư DGO giúp bạn có thể đi đến An tâm đầu tư và bảo an tài chính bền vững!

DGO

TỰ DO TÀI CHÍNH

WISDOM TO SUCCESS

ONBOARDING

BE-IN

THIẾT LẬP CON ĐƯỜNG SỨC KHỎE TÀI CHÍNH VÀ BẢO AN THỊNH VƯỢNG

THIẾT LẬP THÓI QUEN ĐẦU TƯ THEO THÁP TÀI SẢN

KHÁM PHÁ NHU CẦU VÀ GIÁ TRỊ VNDIRECT MANG LẠI

DLIFE - DSAVE - DINVEST - DTRADE

TRẢI NGHIỆM KHÁCH HÀNG THEO DGO

Với sứ mệnh giúp Khách hàng xây hành trình đầu tư tài chính vững chắc và cực kỳ dễ dàng, VNDIRECT luôn phát triển các các gói giải pháp Đầu tư phù hợp với từng mục tiêu của Khách hàng trên mọi hành trình đầu tư dựa trên ba nguyên tắc

Để giúp Khách hàng có thể khai thác tối đa được các tiện ích và sản phẩm dịch vụ đầu tư hiêu quả, VNDIRECT đã thiết kế con đường DGO thành ba giai đoạn:

HIỂU - ĐỒNG HÀNH - PHÙ HỢP

Để hiểu thêm về lý do vì sao 3 yếu tố trên trở nên quan trọng thì hãy tham gia Khóa học Nhập môn 
LA BÀN ĐỊNH HƯỚNG ĐẦU TƯ MIỄN PHÍ
điểm hẹn của hàng trăm Khách hàng vào sáng thứ bảy hàng tuần tại VNDIRECT

THAM GIA NGAY

ONBOARDING
​ La bàn định hướng​

Khám sức khỏe đầu tư
- ​Điều kiện cá nhân
- ​ Sức khỏe tài chính​
- Năng lực đầu tư ​
 Tam bảo Đầu tư​
-  Thiết lập hành trình trải nghiệm DGO​
- Cài đặt La bàn DGO ​
- Lựa chọn người đồng hành Dcareby.

BE-IN
Sức khỏe đầu tư

DGO
Wisdom to success

Trải nghiệm đầu tư với rổ sản phẩm trong Tháp tài sản của VNDIRECT​
- DLIFE
- DSAVE
- DINVEST
- DTRADE
DGO Academy – Học tập và Trải nghiệm để kiện toàn Sức khỏe đầu tư.​
Stockbook – Cộng đầu kết nối Tam bảo đầu tư.​

Nhà đầu tư có thể tự kiến tạo LA BÀN ĐẦU TƯ DGO để có thể hiểu được nhu cầu của bản thân, nhịp đập của thị trường.​
Gắn kết với đầu tư và nếp sống Tự do tài chính.​
Chủ động tự tin nắm bắt cơ hội và gia tăng sự thinh vượng bền vững​.

BẢN ĐỒ DỊCH VỤ TẠI VNDIRECT

DCAREBY

THÁP
 TÀI SẢN

DLINK

MỞ TÀI KHOẢN ĐẦU TƯ NGAY

THÁP TÀI SẢN

DLINK: NGƯỜI DẪN ĐƯỜNG

Hiểu - Bắt đầu từ tìm hiểu nhu cầu và nhận diện điều kiện đầu tư của Nhà đầu tư, từ đó giúp Nhà đầu tư ngay từ giai đoạn Onboarding – Lựa chọn trải nghiệm hành động (be-in) để khám phá các hệ giá trị của sản phẩm dịch vụ tại VNDIRECT, giúp Nhà đầu tư lựa chọn trải nghiệm phù hợp và thiết lập được Sức khỏe đầu tư và để bắt đầu hành trình kiến tạo Bảo an Thịnh Vượng​.

DGO ADVISORY: LA BÀN ĐẦU TƯ

Các buổi chia sẻ kiến thức đầu tư định kỳ tại Youtube và Fanpage VNDIRECT giúp Nhà đầu tư thiết lập La bàn đầu tư phù hợp với điều kiện sức khỏe đầu tư và điều kiện của thị trường để có thể lựa chọn được kênh đầu tư, thiết lập kỷ luật thói quen tốt và năng lực hành động trên con đường kiện toàn sức khỏe đầu tư và gia tăng sự thịnh vượng.

THEO DÕI NGAY

DCAREBY - LỰA CHỌN NGƯỜI ĐỒNG HÀNH PHÙ HỢP

Đội ngũ chuyên gia môi giới tư vấn và quản lý tài sản sẽ đồng hành cùng Nhà đầu tư trên chặng đường hướng đến Sức khỏe đầu tư và bảo an thịnh vượng.

 Cộng đồng tri thức đầu tư

 Cộng đồng chia sẻ kiến thức và kinh nghiệm đầu tư của mọi Khách hàng

Download ngay!

Với sứ mệnh giúp Khách hàng xây hành trình đầu tư tài chính vững chắc và cực kỳ dễ dàng, VNDIRECT luôn phát triển các các gói giải pháp Đầu tư phù hợp với từng mục tiêu của Khách hàng trên mọi hành trình đầu tư dựa trên ba nguyên tắc HIỂU - ĐỒNG HÀNH - PHÙ HỢP

Sau khi đã kiện toàn được tam bảo đầu tư theo bản đồ dịch vụ từ VNDIRECT, Nhà đầu tư sẽ bắt đầu xây dựng con đường đầu tư và bảo an tài chính DGO theo tháp tài sản vững chắc.

Học viện DGO Academy thiết kế các khóa học đi kèm với quá trình đồng hành trang bị cho Khách hàng các kiến thức có tính thực hành ứng dụng.

Khóa học đầu tư

THAM GIA NGAY

1900 545409

Tổng đài tư vấn

Hỗ trợ Khách hàng tiếp cận các giá trị mà sản phẩm dịch vụ và nền tảng của VNDIRECT mang lại.

Wealth Advisor

Chuyên gia dịch vụ đầu tư giúp Khách hàng lập kế hoạch tài chính dài hạn, đồng thời lựa chọn các công cụ đầu tư phù hợp với nhu cầu, điều kiện và mong muốn của Khách hàng, đồng hành trên con đường xây dựng sức khỏe đầu tư.

ĐĂNG KÝ

Và đồng thời cần phân bổ tài sản theo mục đích đầu tư để giúp đa dạng hóa danh mục đầu tư theo tỷ trọng phù hợp với khẩu vị rủi ro, mục tiêu tài chính và độ tuổi để tối ưu lợi nhuận với mức rủi ro tối thiểu.

Cụ thể, tháp tài sản phân bổ theo mục đích đầu tư bao gồm 3 tầng. Ở tầng dưới cùng, tài sản phòng vệ (life assets) là danh mục tài sản bảo gồm tích sản hưu trí và bảo hiểm, trong đó tích sản cho các mục tiêu thiết yếu của cuộc đời với nguồn tài chính trích từ thu nhập hàng tháng. Ở tầng giữa, tài sản tạo thu nhập (income assets) là danh mục tài sản tạo thu nhập ổn định bền vững dài hạn với nguồn tài chính từ tiết kiệm hàng tháng. Tầng trên cùng là tài sản đầu tư chờ tăng giá, trong đó phân bổ giữa tài sản đầu tư dài hạn và tài sản đầu tư ngắn hạn.

Chuyên gia giao dịch đông hành với hành trình giao dịch chứng khoán của Khách hàng, giúp tiếp cạn và nắm bắt được cơ hội thị trường phù hợp với điều kiện giao dịch và sức khỏe đầu tư của Khách hàng

Môi giới

ĐĂNG KÝ

GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN

Khi đạt được một sự an toàn nhất định, cùng với kinh nghiệm của bạn trong đầu tư đã được trau dồi phần nào, thì đến đây bạn có đủ hành trang để lên một lớp cao hơn.

ĐẦU TƯ DÀI HẠN

Đến lớp tài sản thứ ba, đây là những tài sản có khả năng tạo ra lợi nhuận đều đặn, tạo cho bạn nguồn thu nhập thụ động và giúp cho tài chính của bạn ổn định lâu dài.

CHỨNG CHỈ QUỸ

Là lựa chọn đầu tư đơn giản chỉ từ 100,000đ trong dài hạn cho kỳ vọng lợi nhuận bằng lợi suất tăng trưởng chung của thị trường.

QUẢN LÝ TIỀN NHÀN RỖI

Đây là phần tiếp theo của tháp, phần này bao gồm những tài sản bảo vệ mình thật vững chắc cho mục tiêu đầu tư ngắn hạn và các khoản dự phòng thanh toán.

TÍCH SẢN MỤC TIÊU

Đây là phần đáy tháp, đó là dòng tiền tích lũy hàng tháng của bạn. Ở hành trình tài chính dài suốt phần đời còn lại, bạn có thể gặp phải những vấn đề cấp bách và biến cố bất ngờ, lớp tài sản này sẽ giữ cho bạn vượt qua các rủi ro về tài chính và yên tâm tiến đến những lớp tài sản phía trên.

TÍCH SẢN HƯU TRÍ

  • Tạo dựng kỷ luật tiết kiệm đầu tư hàng tháng chỉ từ 1 triệu đồng cho mục tiêu an tâm hưu trí và bảo vệ sức khỏe tài chính sau khi nghỉ hưu. Hiệu quả đầu tư hấp dẫn trong dài hạn với lợi nhuận lên tới 10-15%/năm.

HEO ĐẤT ĐIỆN TỬ

Thay thế heo đất vật lý của ngày xưa, Heo đất điện tử ra đời để nhắc nhở về thói quen bỏ ống heo tiết kiệm từ đó trở thành nền tảng tài chính được tích sản cho những mục tiêu khác nhau trong tương lai.

DCASH
HỖ TRỢ LÃI SUẤT QUA ĐÊM

- Lãi suất hấp dẫn 3%/năm (trước thuế TNCN) nhận theo ngày
- Chỉ đăng ký 1 lần duy nhất
- Tiền gốc lãi trả về tài khoản trước giờ giao dịch hàng ngày.

DMONEY
HỖ TRỢ LÃI SUẤT CÓ KỲ HẠN

  • - Kỳ hạn linh hoạt
  • - Lãi suất cạnh tranh
  • - Thanh khoản cao, tiền gốc và lãi trả về tài khoản ngay sau khi khách hàng thực hiện tất toán.
  • - Lãi suất hấp dẫn
  • - Kỳ hạn linh hoạt
  • - Có cam kết mua lại của VNDIRECT

DBOND
DANH MỤC TRÁI PHIẾU
 KỲ HẠN NGẮN

VBOND
DANH MỤC TRÁI PHIẾU
 KỲ HẠN DÀI

- Lãi suất vượt trội
- Tổ chức phát hành hàng đầu và tài sản đảm bảo chất lượng
- VNDIRECT hỗ trợ thanh khoản hàng ngày.

TÍCH SẢN MỤC TIÊU

Đầu tư vào rổ danh mục các cổ phiếu hiệu quả hàng đầu thị trường:
- Quỹ ETF IPAAM VN100
- Quỹ mở cổ phiếu VNDAF SIP

CHO VAY KÝ QUỸ

- DMARGIN

HỆ THỐNG DỮ LIỆU

Cổng thông tin và dữ liệu chứng khoán toàn thị trường:
- DSTOCK
- Chiến lược thị trường

GÓI TÀI KHOẢN GIAO DỊCH

- Tài khoản Môi giới 
- Tài khoản Giao dịch

SẢN PHẨM GIAO DỊCH

- Cổ phiếu
- Phái sinh
- Chứng quyền

Học viện DGO Academy thiết kế các khóa học đi kèm với quá trình đồng hành trang bị cho Khách hàng các kiến thức có tính thực hành ứng dụng.

Khóa học đầu tư

THAM GIA

CỘNG ĐỒNG

Cùng nhau Định hướng - Trải nghiệm - Đồng hành trên con đường kiến tạo Sức khỏe tài chính và An tâm đầu tư.

MỞ TÀI KHOẢN ĐẦU TƯ NGAY

NỀN TẢNG GIAO DỊCH 

KIẾN THỨC ĐẦU TƯ

CỘNG ĐỒNG XÂY DỰNG NẾP ĐẦU TƯ

Nền tảng giao dịch trực tuyến đa tài sản.

Bảng giá giao dịch

TRẢI NGHIỆM NGAY

Trung tâm dữ liệu

Cổng thông tin và dữ liệu chứng khoán toàn thị trường.

TRẢI NGHIỆM NGAY

 Cổng tri thức đầu tư

Cộng đồng chia sẻ kiến thức và kinh nghiệm đầu tư của mọi Khách hàng.

Download ngay!

Kênh chia sẻ cơ hội Đầu tư và Giao dịch chứng khoán: Kinh tế vĩ mô, Nhịp đập thị trường, Cổ phiếu tâm điểm.

CỘNG ĐỒNG

THAM GIA

Kênh chia sẻ phương pháp Tích sản dài hạn vào các tài sản Trái phiếu - Cổ phiếu - Bất động sản.

CỘNG ĐỒNG

THAM GIA

THAM GIA NGAY

Để Nhà đầu tư có thể chủ động trong việc lựa chọn và ra quyết định đầu tư hiệu quả, VNDIRECT cung cấp  đa dạng nền tảng công nghệ đầu tư, phù hợp với mọi nhu cầu và điều kiện đầu tư của Nhà đầu tư.

NỀN TẢNG CÔNG NGHỆ

/vndirect

/vndirect-dcall

/vndirect1

Kênh kiến thức phong phú

Đa dạng về format, dễ dàng cập nhật kiến thức và thông tin bất cứ nơi đâu.

TRẢI NGHIỆM NGAY

My Account

Nền tảng quản lý tài sản và đầu tư tài chính đa kênh.

BẮT ĐẦU HÀNH TRÌNH ĐẦU TƯ DGO 
NGAY TỪ HÔM NAY!

Để mang đến trải nghiệm hiệu quả đầu tư tốt nhất, bạn cần tìm hiểu Sức Khỏe Đầu Tư của mình qua các bước sau đây:

Khám Sức khỏe Đầu tư

La Bàn Định Hướng Đầu Tư

Bàn tròn Tư vấn DGO ADVISORY

KIỂM TRA NGAY

Hãy bắt đầu hành trình đầu tư bằng việc giúp VNDIRECT đánh giá các điều kiện phản ánh Sức khỏe đầu tư của Khách hàng bao gồm:
sức khỏe tài chính - năng lực đầu tư - điều kiện cá nhân. 
Từ đó chúng tôi sẽ đồng hành và giúp Khách hàng thiết kế được hành trình trải nghiệm phù hợp tại VNDIRECT.

Kiểm tra Sức khỏe Đầu tư

THAM GIA NGAY

Để khám phá Hành trình đầu tư DGO – con đường kiến tạo Bảo an tài chính và Sức khỏe đầu tư, VNDIRECT đã thiết kế lớp học
DGO La Bàn Định Hướng Đầu Tư
nhằm giúp Khách hàng tham khảo để hoạch định lại Hành trình đầu tư trọn đời.

La Bàn Định Hướng Đầu Tư

Bàn tròn tư vấn 

THAM GIA NGAY

Với 1 giờ giá trị cùng chuyên gia nhà đầu tư sẽ được trao đổi trực tiếp với các Chuyên gia đầu tư nhiều kinh nghiệm tại VNDIRECT về kiến thức đầu tư cần thiết để quá trình đầu tư và quản lý tài sản trở nên an toàn và giảm thiểu rủi ro khi đầu tư.

BẠN VẪN CÒN LO LẮNG?

Chỉ 30s để lại thông tin,
 VNDIRECT tư vấn ngay và hoàn toàn miễn phí

Cảm ơn bạn đã để lại thông tin,
chúng tôi sẽ liên hệ tư vấn ngay!

TÌM HIỂU THÊM

THAM GIA NGAY